Dzieła, tom 1


Uwaga: Zawiera m.in. „Przyczynek do krytyki heglowskiej filozofii prawa”, „Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne z 1844 r.” i „Zarys krytyki ekonomii politycznej”
Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1960