Międzynarodowe sekretariaty pracy a ruch robotniczy i socjalistyczny we Włoszech


Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2008