Trwają prace nad stroną


Fish jumping out of waterRozpoczęliśmy prace nad utworzeniem strony Centrum Badań i Studiów Marksistowskich (CBSM) i nad przeniesieniem na nią dotychczasowego dorobku podmiotów, które złożyły się na powstanie Centrum. Dotyczy to w szczególności prac publikowanych w ramach Studenckiego/Samokształceniowego Koła Filozofii Marksistowskiej.

Leave a Reply