Trwają prace nad stroną


Fish jumping out of waterRozpoczęliśmy prace nad utworzeniem strony Centrum Badań i Studiów Marksistowskich (CBSM) i nad przeniesieniem na nią dotychczasowego dorobku podmiotów, które złożyły się na powstanie Centrum. Dotyczy to w szczególności prac publikowanych w ramach Studenckiego/Samokształceniowego Koła Filozofii Marksistowskiej.


O Piotr Strębski

Ur. w 1983 r., absolwent Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Z zawodu nauczyciel filozofii i etyki oraz agent obsługi naziemnej w przemyśle lotniczym; w wolnych chwilach: wydawca, archiwista, tłumacz, kartograf, miłośnik i propagator wolnego oprogramowania (Linux).

Leave a Reply