Suplement wrześniowy


BooksPaździernik rozpoczynamy dokładką do wrześniowej aktualizacji – do opublikowanego wczoraj tomu 3 „Dzieł” Marksa i Engelsa dziś dołączył tom 2, w którym znaleźć można m.in. prace „Święta rodzina, czyli Krytyka krytycznej krytyki. Przeciwko Brunonowi Bauerowi i spółce” i „Położenie klasy robotniczej w Anglii. Na podstawie własnych obserwacji i autentycznych źródeł”. W dziele historycznym pojawiły się także odnośniki do 37 książek o polskim i międzynarodowym ruchu robotniczym. Rok akademicki czas zacząć!

Leave a Reply