Sierpniowa aktualizacja


BooksZ końcem wakacji i początkiem roku szkolnego (dobry czas na rozpoczęcie studiów nad marksizmem, jeśli jeszcze nie zaczęliście!) na stronie Centrum swoje miejsce odnalazły kolejne publikacje, zarówno z dziedziny historii ruchu robotniczego, jak również teoretycznej myśli marksistowskiej:

  • Eric Hobsbawm – Jak zmienić świat: Marks i marksizm 1840-2011 (dziękujemy naszemu Czytelnikowi za przesłanie tej publikacji!)
  • Jerzy Plechanow – Przeciw rewizjonizmowi. Wybór artykułów
  • Maurice Dobb – Spór o socjalizm
  • Felicja Kalicka – Julian Brun-Bronowicz. Życie – Działalność – Twórczość
  • Felicja Kalicka – Z zagadnień jednolitego frontu KPP i PPS w latach 1933-1934
  • Janina Kasprzakowa – Cezaryna Wojnarowska
  • Jan Sobczak, Edmund Tomaszewski – Walka o dominację marksizmu w polskim ruchu robotniczym
  • Norbert Michta, Jan Sobczak – Postacie z przełomu wieków. Z kręgu działaczy SDKPiL

Najbliższe plany to ukończenie uzupełniania podstrony o historii polskiego zorganizowanego rewolucyjnego ruchu robotniczego, a także kolejne tomy „Dzieł” Marksa i Engelsa. Zostańcie z nami i edukujcie się.

Leave a Reply