Nowa publikacja i porządki


BooksDziś na naszej stronie pojawiła się nie lada gratka – lektura obowiązkowa dla każdego marksisty, dla którego marksizm to coś więcej niż tylko „jedna z wielu teorii społecznych/filozoficznych/naukowych itp.” – tom 6 Dzieł wszystkich Włodzimierza I. Lenina zawierający m.in. bardzo ważne prace pt. „Co robić? Palące zagadnienia naszego ruchu”, „Materiały do opracowania programu Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji” i „Program agrarny socjaldemokracji rosyjskiej”. Szczególnie „Co robić?” od lat polecamy wszystkim, którzy pytają się nas: jak należy dzisiaj działać? jak zdobywać poparcie? jak i z czym wychodzić do ludzi? W pracy tej bowiem Lenin sformułował koncepcję „partii politycznej nowego typu”, która podobnie jak 100 (sic!) lat temu, i dziś stanowi punkt wyjścia i namysłu dla „praktyków”.
Przy okazji dodania nowej pozycji zaczęliśmy wprowadzać porządki w zakresie sortowania publikacji – miejsce dotychczasowego alfabetycznego porządku zajął (na razie tylko u Lenina) porządek chronologiczno-alfabetyczny, jaki można spotkać np. na stronie Marxists’ Internet Archive. Sukcesywnie będziemy tak porządkować kolejne działy.

Leave a Reply