Efekt Majówki 2018


Witajcie, i od razu zacznijcie korzystać z przygotowanej pierwszej majowej aktualizacji tekstów na stronie CBSM:

W dziale „Historia polskiego zorganizowanego ruchu robotniczego” dodano:

 • Walentyna Najdus – Działacze zachodnioeuropejskich partii socjalistycznych o narodzie i ojczyźnie (Przed wybuchem I wojny światowej),
 • Walentyna Najdus – Kwestia narodowa w ujęciu Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej Galicji i Śląska,
 • Walentyna Najdus – Lenin i Plechanow w Międzynarodowym Biurze Socjalistycznym,
 • Walentyna Najdus – Lenin o prawie narodu polskiego do niepodległości,
 • Walentyna Najdus – O SDKPiL raz jeszcze,
 • Walentyna Najdus – Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy.

Uzupełniliśmy także dział autorski Bogusława Ponikowskiego o następujące teksty:

 • Koncepcja rewolucji proletariackiej Róży Luksemburg we współczesnym marksizmie włoskim [Tezy],
 • Krytyka i kryzys państwa a problem transformacji,
 • Kwestia państwa we współczesnej myśli politycznej,
 • Mikrofizyka władzy a problem państwa w filozofii politycznej Michela Foucaulta,
 • Pojęcie reprezentacji jako kategoria teorii polityki,
 • „Problem Hegla” w dyskusjach współczesnych marksistów włoskich,
 • Spór o teorię dyktatury proletariatu we współczesnej myśli marksistowskiej.

Już na dniach kolejna porcja najwartościowszej literatury marksistowskiej zagości na Waszych ekranach.


O Piotr Strębski

Ur. w 1983 r., absolwent Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Z zawodu nauczyciel filozofii i etyki oraz agent obsługi naziemnej w przemyśle lotniczym; w wolnych chwilach: wydawca, archiwista, tłumacz, kartograf, miłośnik i propagator wolnego oprogramowania (Linux).

Dodaj komentarz