Dziękujemy pismu „Praktyka Teoretyczna”


BooksPrzeglądając zasoby czasopisma naukowego „Praktyka Teoretyczna” natknęliśmy się na kilku autorów, którzy już od dawna mają swoje należne miejsce w zasobach naszych publikacji. I tak korzystając z włożonej pracy przez Redakcję „PT” zagregowaliśmy dziś jeszcze na nasze potrzeby cztery artykuły Róży Luksemburg („Co robią przywódcy?”, „Proletariuszka”, „Socjalizacja społeczeństwa” i fragmenty „Teorii i praktyki”), po dwa teksty Michaela Löwy’ego („Teologia wyzwolenia a marksizm”, „Zachodni imperializm przeciwko pierwotnemu komunizmowi – nowe odczytanie pism ekonomicznych Róży Luksemburg”) i Davida Harveya („Analiza Rzeczy-pospolitej„, „Stosunki klasowe, sprawiedliwość społeczna i polityka różnicy”), a także (po jednym) Louisa Althussera („O genezie”) i Henri Lefebvre („Prawo do miasta”). Jak się można domyślać, wszystkie działy danych autorów zostały uporządkowane chronologiczno-alfabetycznie.

Leave a Reply