Aktualizacja czerwcowo-lipcowa


BooksOsoby, które na bieżąco i stosunkowo często odwiedzają stronę Centrum Badań i Studiów Marksistowskich miały szansę zaobserwować już od początku czerwca dokonywane drobne aktualizacje i umieszczane poszczególne publikacje. „Duża” aktualizacja czekała jednak swojej chwili, na to, by być gotową i godną odnotowania. I tak nadszedł ten dzień.
Pokrótce odnotowujemy więc najważniejsze zmiany:

  • Dotychczasowy dział „Polskiej klasyki marksistowskiej” został przemianowany na „Polską myśl marksistowską”, co w konsekwencji pociągnęło za sobą to, że
  • Pojawiły się nowe pozycje w tymże dziale, utworzone w oparciu o autorów, którzy dotychczas mieli swoje miejsce w dziele „Różne (podręczniki, opracowania itd.)”. Są to m.in. pozycje dotyczące Stanisława Kozyra-Kowalskiego, Jana Kurowickiego, Jacka Tittenbruna, Marka Waldenberga, czy Jarosława Ładosza i Wsiewołoda Wołczewa.
  • Pojawił się także nowy dział (jako Projekt) poświęcony polskiemu zorganizowanemu ruchowi robotniczemu. Jego prowizoryczna forma zostanie w najbliższym czasie zapełniona kilkudziesięcioma pozycjami książkowymi (już przygotowanymi i opublikowanymi w gronie najbliższych współpracowników) dotyczącymi historii zarówno partii, poszczególnych osób, jak i problemów polskiego rewolucyjnego ruchu robotniczego.
  • Dodano dwie prace Wsiewołoda Wołczewa: książkę „Z zagadnień świadomości społecznej” i broszurę „Niektóre uwagi w kwestii źródeł i przesłanek aktualnego kryzysu światowego systemu socjalizmu”.
  • Dodano 4 książki Jarosława Ładosza (w tym nowe wydanie-skan „Materializmu dialektycznego”): „Klasa a zawód”, „Przedmiot filozofii i jej rola społeczna. Miejsce filozofii w teorii marksistowskiej” i „Współczesne formy walki materializmu z idealizmem”.
  • Dodano broszurę Stanisława Kozyra-Kowalskiego „O ideologii”.
  • Dodano broszurę Jacka Tittenbruna „O tzw. nie-Marksowskim materializmie historycznym”.
  • Dodano dwa artykuły Michela Hussona: „Co chronić i przed kim?” i „Kryzys kapitalizmu w perspektywie: rozruszać system czy go zmienić?”.
  • Dodano jeden artykuł Étienne Balibara: „Europa: kryzys i kres?” (mimo jego bardzo wątpliwego charakteru marksistowskiego, jako że stanowi biadolenie, że intelektualiści mają za mało do powiedzenia w dzisiejszym świecie, a władza ich nie słucha).
  • Dodano wywiad rzekę Leonida Kurina z Władymirem Naumowem o ostatnich pracach W. Lenina pt. „Testament Lenina”.

Następna aktualizacja będzie również opublikowana wtedy, gdy będzie gotowa. Jeśli chcecie zwiększyć proces wydawniczo-produkcyjny, zapraszamy do wsparcia naszego projektu.

Leave a Reply