Ronald Lindley Meek


Prace w zasobach CBSM:

1956

Studia z teorii wartości opartej na pracy

Wydawca: Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Wydanie: I
Rok wydania: 1958