Roger Garaudy


Gramatyka wolności

Wydawca: Państwowy Instytut Wydawniczy
Wydanie: I
Rok wydania: 1951
[wpdm_package id=’2801′]

Kilka aktualnych problemów kultury

Zawartość: Artykuły: Dlaczego jestem marksistą; Sytuacja inteligencji w ustroju kapitalistycznym; List otwarty do Jean-Paul Sartre’a; Współczesne warunki walki ideologicznej we Francji; O realizmie otwartym; Marksizm a religia; Kultura a religia; Komuniści i katolicy (Po ogłoszeniu encykliki “Pacem in Terris”).
Wydawca: Wydawnictwo “Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1966
[wpdm_file id=108]

Komunizm i moralność

Wydawca: Książka i Wiedza
Wydanie: I
Rok wydania: 1950
[wpdm_package id=’2803′]

Komunizm i odrodzenie kultury francuskiej

Wydawca: Spółdzielnia Wydawnicza “Książka”
Wydanie: I
Rok wydania: 1945
[wpdm_file id=109]

Kościół, komunizm i chrześcijanie

Wydawca: Państwowy Instytut Wydawniczy
Wydanie: I
Rok wydania: 1951
[wpdm_file id=110]

Marksizm a osobowość

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2011
[wpdm_file id=111]

Źródła francuskie socjalizmu naukowego

Wydawca: Spółdzielnia Wydawniczo-Oświatowa “Czytelnik”
Wydanie: I
Rok wydania: 1950
[wpdm_file id=112]