Roger Garaudy


Prace w zasobach CBSM:

Gramatyka wolności

Wydawca: Państwowy Instytut Wydawniczy
Wydanie: I
Rok wydania: 1951

Kilka aktualnych problemów kultury

Zawartość: Artykuły: Dlaczego jestem marksistą; Sytuacja inteligencji w ustroju kapitalistycznym; List otwarty do Jean-Paul Sartre’a; Współczesne warunki walki ideologicznej we Francji; O realizmie otwartym; Marksizm a religia; Kultura a religia; Komuniści i katolicy (Po ogłoszeniu encykliki „Pacem in Terris”).
Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1966

Komunizm i moralność

Wydawca: Książka i Wiedza
Wydanie: I
Rok wydania: 1950

Komunizm i odrodzenie kultury francuskiej

Wydawca: Spółdzielnia Wydawnicza „Książka”
Wydanie: I
Rok wydania: 1945

Kościół, komunizm i chrześcijanie

Wydawca: Państwowy Instytut Wydawniczy
Wydanie: I
Rok wydania: 1951

Marksizm a osobowość

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2011

Źródła francuskie socjalizmu naukowego

Wydawca: Spółdzielnia Wydawniczo-Oświatowa „Czytelnik”
Wydanie: I
Rok wydania: 1950