Paul Alexander Baran


Ekonomia polityczna wzrostu

Wydawca: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Wydanie: II
Rok wydania: 1963

Kapitał monopolistyczny. Szkice o amerykańskim systemie gospodarczym i społecznym (Współautor: Paul M. Sweezy)

Wydawca: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne
Wydanie: I
Rok wydania: 1968