Max Horkheimer


Prace w zasobach CBSM:

Marks dziś

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2006

Niemoc niemieckiej klasy robotniczej

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2005