Lucien Goldmann


Prace w zasobach CBSM:

Geneza i struktura

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2005

Lukács i Heidegger

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2005

Nauki humanistyczne a filozofia

Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1961

Teatr Geneta - próba badania socjologicznego

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2007

Tragiczna wizja świata w teatrze Racine'a

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2007

Wzajemne uwarunkowania między społeczeństwem przemysłowym a nowymi formami twórczości literackiej

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2007