Jacques Nagels


Prace w zasobach CBSM:

Reprodukcja kapitału w ujęciu Karola Marksa

Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1973