Hyman Levy


Prace w zasobach CBSM:

Miejsce nie-ortodoksji w marksizmie

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2011