Henri Lefebvre


1947

Kartezjusz

Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1950
Rozmiar: 4,4 MB

Marks a idea wolności

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2009
Rozmiar: 441,1 kB
 
1953

Przyczynek do estetyki

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2010
Rozmiar: 446,5 kB
 
1956

Filozofia spirytualistyczna we Francji

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2010
Rozmiar: 195,7 kB
 
1957

Marksizm i myśl francuska

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2006
Rozmiar: 174,3 kB
 
1967

Prawo do miasta

Wydawca: „Praktyka Teoretyczna”
Wydanie: I
Rok wydania: 2012
Rozmiar: 149,8 kB
 
1986

Społeczeństwo obywatelskie

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2005
Rozmiar: 56,3 kB