Ewald W. Iljenkow


1974

Logika dialektyczna. Szkice z historii i teorii

Wydawca: Państwowy Instytut Wydawniczy
Wydanie: I
Rok wydania: 1978