Duncan Hallas


Prace w zasobach CBSM:

Marksizm Trockiego

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2005