David Harvey


Prace w zasobach CBSM:

1993

Stosunki klasowe, sprawiedliwość społeczna i polityka różnicy

Wydawca: „Praktyka Teoretyczna”
Wydanie: I
Rok wydania: 2012
 
2005

Neoliberalizm. Historia katastrofy

Wydawca: Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa”
Wydanie: I
Rok wydania: 2008
 
2009

Analiza Rzeczy-pospolitej

Wydawca: „Praktyka Teoretyczna”
Wydanie: I
Rok wydania: 2011

Przestrzenie marksizmu

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2009