Anatol Łunaczarski


1904

Z historii ruchu robotniczego (O Międzynarodówce)

Wydawca: Księgarnia Powszechna
Wydanie: I
Rok wydania: 1906

1920

Rewolucja i sztuka

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2006
Rozmiar: 59,2 kB

1921

Szkoła pracy

Wydawca: Stowarzyszenie Spółdzielcze „Książka”
Wydanie: I
Rok wydania: 1921

1923

Marksizm a literatura

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2007
Rozmiar: 82,6 kB

1924

Sztuka jako zjawisko społeczne

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2006
Rozmiar: 59,0 kB

1933

Metoda materializmu dialektycznego w historii literatury

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2006
Rozmiar: 109,5 kB