Abram Deborin


Hegel a materializm dialektyczny

Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1969

Jeszcze o dialektyce

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2008

Krytyka empiriomonizmu Bogdanowa

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2008

Niemiecki faszyzm i ZSRR

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2008

O etyce Mandeville'a i 'socjalizmie' Kanta

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2008

Przedmiot filozofii i dialektyki

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2008

Rewolucja i kultura

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2008