Stanisław Kozyr-Kowalski


Stanisław_Kozyr-KowalskiUrodzony 9 listopada 1936 r. w Zdołbicy, zmarł 1 lutego 2004 r. w Poznaniu. Profesor zwyczajny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, do śmierci kierownik Zakładu Socjologii Teoretycznej i Klasycznej Instytutu Socjologii.

Absolwent Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego (1960). Doktorat obronił w 1965 a habilitację w 1968. Profesor nadzwyczajny od 1974, zwyczajny od 1979.

Przedmiotem jego zainteresowań badawczych była socjologia teoretyczna, socjologia gospodarki i zróżnicowania społecznego, socjologia wiedzy. Myśli klasyków socjologii i filozofii nowoczesnej, dorobek i pomysły teoretyczne: G.W.F Hegla, E. Durkheima, K. Marksa, V. Pareta, M. Webera, A. Marshalla, A. Tocqueville’a, F. Tönniesa, M. Schelera i F. Znanieckiego były dla niego zasadniczymi źródłami inspiracji teoretycznej.

Zdaniem Jerzego Szackiego (1982), był najlepszym polskim znawcą twórczości Maxa Webera i autorem dwóch najlepszych polskich prac o Weberze.

Członek PZPR w latach 1956-1990. W okresie 1962-1968 lektor KC PZPR, w okresie 1968-1970 członek Komisji Filozofii Wydziału Nauki KC PZPR.

Prace w zasobach CBSM:

Dialektyka a społeczeństwo. Wstęp do materializmu historycznego (Współautor: Jarosław Ładosz)

Wydawca: Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Wydanie: I
Rok wydania: 1972

Klasy i stany. Max Weber a współczesne teorie stratyfikacji społecznej

Wydawca: Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Wydanie: I
Rok wydania: 1979

O ideologii

Wydawca: Krajowa Agencja Wydawnicza
Wydanie: I
Rok wydania: 1982

Socjologia, społeczeństwo obywatelskie i państwo

Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UAM
Wydanie: I
Rok wydania: 2000

Struktura gospodarcza i formacja społeczeństwa

Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1988