Seweryn Żurawicki


Marks a współczesna myśl ekonomiczna. Z problemów metodologii

Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1987