Roman Rudziński


Prace w zasobach CBSM:

Drogi do socjalizmu. Kontrowersje leninowskiej i socjaldemokratycznej myśli politycznej

Wydawca: „Studia Nauk Politycznych”
Wydanie: I
Rok wydania: 1972

Ideał moralny a proces dziejowy w marksizmie i neokantyzmie

Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1975

Marksizm i kantyzm w filozofii Maxa Adlera

Wydawca: „Studia Filozoficzne”
Wydanie: I
Rok wydania: 1977