Mirosław Karwat


Odnowiciele

Wydawca: Wydawnictwo “Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1984

Podmiotowość polityczna. Humanistyczna interpretacja polityki w marksizmie

Wydawca: Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Wydanie: I
Rok wydania: 1980