Kazimierz Ślęczka


Dialektyka procesu rewolucji: W sporze o 'Geschichte und Klassenbewusstsein'

Wydawca: Uniwersytet Śląski
Wydanie: I
Rok wydania: 1978

Rozstania z utopią. Szkice o marksizmach, Polsce i świecie współczesnym (1982-1984)

Wydawca: Kazimierz Ślęczka
Wydanie: I
Rok wydania: 2015

Z zagadnień dialektyki i świadomości społecznej

Uwaga: Zbiór artykułów: Ewa Sowa: Problem dialektyki w Critique de la raison dialectique Jean Paul Sartre’a; Józef Bańka: Intuicja jako metoda krytyki dialektycznej u Henryka Berg­sona; Florian Donocik: Dialektyka, materializm i determinizm kulturowy Alfreda Luisa Kroebera (1876-1960); Mieczysław Dudek: O historycznym uwarunkowaniu świadomości społecznej; Henryk Smykowski: Dialektyka procesu ewolucji; Henryk Smykowski: Dialektyka całości a ujęcie systemowe; Jan Rzymełka: Dialektyka przyrody geologicznej; Waldemar Czajkowski: Ontologia, materializm historyczny, dialektyka: podmiot-przedmiot (Dyskusja z Markiem Siemkiem)
Wydawca: Uniwersytet Śląski
Wydanie: I
Rok wydania: 1981