Kazimierz Ślęczka


Prace w zasobach CBSM:

Dialektyka procesu rewolucji: W sporze o 'Geschichte und Klassenbewusstsein'

Wydawca: Uniwersytet Śląski
Wydanie: I
Rok wydania: 1978

Rozstania z utopią. Szkice o marksizmach, Polsce i świecie współczesnym (1982-1984)

Uwaga: Zbiór artykułów: Uwagi o tekstach (Zamiast wstępu); Wykładać marksizm współcześnie; Idee Karola Marksa a świat współczesny; O kilku sposobach marksistowskiego myślenia o współczesności; Komunizm a materializm (światopoglądowy) i Głos w dyskusji; Budujmy program!; Do socjalizmu – którędy?; Györg Lukács w poszukiwaniu filozofii marksizmu (Rozmyślania nad losami Geschichte und Klassenbewusstsein); Uwagi w sprawie tzw. rewizjonizmu; Marksizm partyjny a rewizjonizmy (Wstępne uwagi do analizy sporów w marksizmie); Partia a „Solidarność”; Partia – odnowa czy reforma?; Ucho igielne reformizmu; Odpowiedź udzielona w ramach ankiety „Doxa”; Fragmenty „Dziennika 1977-1983”.
Wydawca: Kazimierz Ślęczka
Wydanie: I
Rok wydania: 1985/2015

Z zagadnień dialektyki i świadomości społecznej

Uwaga: Zbiór artykułów: Ewa Sowa: Problem dialektyki w Critique de la raison dialectique Jean Paul Sartre’a; Józef Bańka: Intuicja jako metoda krytyki dialektycznej u Henryka Berg­sona; Florian Donocik: Dialektyka, materializm i determinizm kulturowy Alfreda Luisa Kroebera (1876-1960); Mieczysław Dudek: O historycznym uwarunkowaniu świadomości społecznej; Henryk Smykowski: Dialektyka procesu ewolucji; Henryk Smykowski: Dialektyka całości a ujęcie systemowe; Jan Rzymełka: Dialektyka przyrody geologicznej; Waldemar Czajkowski: Ontologia, materializm historyczny, dialektyka: podmiot-przedmiot (Dyskusja z Markiem Siemkiem)
Wydawca: Uniwersytet Śląski
Wydanie: I
Rok wydania: 1981