Jarosław Ładosz


Dialektyka a społeczeństwo. Wstęp do materializmu historycznego (Współautor: Stanisław Kozyr-Kowalski)

Wydawca: Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Wydanie: I
Rok wydania: 1972

Klasa a zawód

Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1980

Marksistowska teoria walki klas

Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1969

Marksizm – rewizjonizm – dogmatyzm

Wydawca: Wyższa Szkoła Nauk Społecznych przy KC PZPR
Wydanie: I
Rok wydania: 1984

Materializm dialektyczny

Wydawca: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych
Wydanie: II
Rok wydania: 1973

Przeciw pustym frazesom

Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1984

Przedmiot filozofii i jej rola społeczna. Miejsce filozofii w teorii marksistowskiej

Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1975

Socjalizm dziś (Tezy)

Wydawca: Jarosław Ładosz/Stowarzyszenie Marksistów Polskich
Wydanie: I
Rok wydania: 1991

Socjalizm i komunizm

Wydawca: Wydawnictwo „Iskry”
Wydanie: I
Rok wydania: 1985

Szkice z epistemologii matematyki. Matematyka jako działalność konstruktywna

Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1968

Wielowartościowe rachunki zdań a rozwój logiki

Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1961

Współczesne formy walki materializmu z idealizmem

Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1965