Jacek Tittenbrun


Urodzony 14 kwietnia 1952 r. w Poznaniu. Profesor zwyczajny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o specjalności socjologia gospodarki i struktury społecznej, socjologia ogólna.

Krytyk z pozycji ortodoksyjnego marksizmu koncepcji tzw. „poznańskiej szkoły metodologicznej”, głównie zaś koncepcji Leszka Nowaka. Jego główne zainteresowania naukowe obejmują socjologię gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem problematyki własności oraz zagadnienia zróżnicowania społecznego. Jakkolwiek jego praca badawcza koncentruje się zasadniczo na pograniczu między socjologią a ekonomią, to niejednokrotnie wkracza ona w obszary zainteresowań filozofii, politologii i innych nauk społecznych. Autor koncepcji strukturalizmu socjoekonomicznego.

W ostatnim czasie autor m.in. następujących pozycji w języku polskim: Z deszczu pod rynnę: studium polskiej prywatyzacji (4 tomy; 2007), Gospodarka w społeczeństwie. Zarys socjologii gospodarki i socjologii ekonomicznej w ujęciu strukturalizmu socjoekonomicznego (2012), Kolonizacja nauki i świata przez kapitał. Teoria światów równoległych w wydaniu socjologii wiedzy (2014).

Prace w zasobach CBSM:

Dialektyka i scholastyka. O pewnej próbie obalenia Marksa

Wydawca: Książka i Wiedza
Wydanie: I
Rok wydania: 1986

Interakcjonizm we współczesnej socjologii amerykańskiej

Wydawca: Wydawnictwo Naukowe UAM
Wydanie: I
Rok wydania: 1983

O tzw. nie-Marksowskim materializmie historycznym

Wydawca: Krajowa Agencja Wydawnicza
Wydanie: I
Rok wydania: 1982

Upadek socjalizmu realnego w Polsce

Wydawca: Dom Wydawniczy REBIS
Wydanie: I
Rok wydania: 1992

Własność - podstawowy stosunek produkcji czy całokształt stosunków produkcji?

Wydawca: Instytut Filozofii i Socjologii PAN
Wydanie: I
Rok wydania: 1987

Wprowadzenie do materialistyczno-historycznej teorii społeczeństw

Wydawca: Kolegium Otryckie
Wydanie: I
Rok wydania: 1986