Henryk Bicz-Bitner


Prace w zasobach CBSM:

Proletariat: Pierwsza socjalno-rewolucyjna partia w Polsce

Wydawca: Towarzystwo Wydawnicze Robotników Zagranicznych w ZSRR
Wydanie: I
Rok wydania: 1934

Rady Delegatów Robotniczych w Polsce w 1918-1919 r.

Wydawca: Wydawnictwo Partyjne
Wydanie: I
Rok wydania: 1934