Helena Kozakiewicz


Inna socjologia: Studium zapoznanej metody. Przyczynek do sporu o wyjaśnianie zjawisk społecznych

Wydawca: Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Wydanie: I
Rok wydania: 1983

Zwierciadło społecznego świata

Wydawca: Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Wydanie: I
Rok wydania: 1991