Halina Perkowska


Dialektyka zmistyfikowanej postaci świata społecznego

Wydawca: Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Wydanie: I
Rok wydania: 1989

Ontologiczne źródła 'świadomości fałszywej'

Wydawca: Wydawnictwa Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Wydanie: I
Rok wydania: 1987

W kręgu heglowskiej dialektyki

Wydawca: Wydawnictwa Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
Wydanie: I
Rok wydania: 1987