Cezary Sikorski


Urodzony w 1957 r. Studia filozoficzne na Uniwersytecie Wrocławskim (1980), doktorat z nauk humanistycznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza (1987). W latach 80-tych ubiegłego stulecia autor wielu studiów poświęconych filozoficznym problemom teorii marksistowskiej, jak również historii ruchu robotniczego.

Po prawie 20-tu latach od porzucenia pracy akademickiej wydaje książki poetyckie: Droga z Daulis do Delf (2009), Monadologia stosowana (2011), Szkice z życia materii martwej. Wyimki z Elegii duinejskich R.M. Rilkego (2011), Pięćdziesiąt cztery sonety (2012), Według Józefa (2013). W przygotowaniu kolejny tom poetycki pt. Południk metafizyczny. W roku 2015 ukazała się Rozmowa, dialog-rzeka z Leszkiem Żulińskim, podsumowanie losów lewicowych intelektualistów w minionych 50-ciu latach.

Kontynuuje zainteresowania filozoficzne. W sierpniu 2016 r. nakładem Fundacji Światło Literatury z Gdańska ukazały się jego Szkice przeciwko oraz w obronie pojęć.

Jest wydawcą. W prowadzonym przez niego Zaułku Wydawniczym Pomyłka ukazały się książki Aleksandry Słowik, Izabeli Fietkiewicz-Paszek, Karola Samsela, Barbary Janas-Dudek, Teresy Rudowicz, Małgorzaty Południak, wiersze Marka Wawrzkiewicza, Mirki Szychowiak, Beaty Patrycji Klary, Łucji Dudzińskiej, Andrzeja Wołosewicza i wielu innych. Jest także współzałożycielem Fundacji Literatury Imieniem Henryka Berezy z siedzibą w Szczecinie.

Prace w zasobach CBSM:

Bucharin i losy marksizmu okresu przejściowego

Wydawca: RSW „Prasa-Książka-Ruch”
Wydanie: I
Rok wydania: 1988

Cienie NEP-u. Sprzeczności budownictwa socjalizmu w ZSRR w latach 1921-1929

Wydawca: Alma-Press
Wydanie: I
Rok wydania: 1986

Dialektyka zbrojeń i rozbrojenia

Wydawca: RSW „Prasa-Książka-Ruch”
Wydanie: I
Rok wydania: 1988

Heglowska wersja ekspansji kapitalizmu

Wydawca: Instytut Filozofii i Socjologii PAN
Wydanie: I
Rok wydania: 1990

Marksistowska teoria formacji kapitalistycznej a zagadnienia transformacji kapitalizmu w socjalizm

Wydawca: Akademia Nauk Społecznych PZPR
Wydanie: I
Rok wydania: 1988

Niektóre aspekty NEP-u

Wydawca: Książka i Wiedza
Wydanie: I
Rok wydania: 1988

Nikołaja Bucharina koncepcja rosyjskiej drogi do socjalizmu

Wydawca: Colloquia Communia
Wydanie: I
Rok wydania: 1984

O alternatywności procesu transformacji kapitalizmu w socjalizm (Michała Kaleckiego koncepcja ustroju pośredniego w świetle zagadnień teorii transformacji)

Wydawca: Instytut Filozofii i Socjologii PAN
Wydanie: I
Rok wydania: 1987

Perspektywy Hegla. Autoreferat

Uwaga: Artykuł ten stanowi fragment książki Szkice przeciwko oraz w obronie pojęć, wydanej w 2016 r. przez Fundację Światło Literatury.
Wydawca: Fundacja Światło Literatury/Centrum Badań i Studiów Marksistowskich (dla tego wydania)
Wydanie: I
Rok wydania: 2017

Prehistoria Sierpnia '80

Wydawca: Alma-Press
Wydanie: I
Rok wydania: 1989

Proletkult - RKP(b): zarys konfliktu

Wydawca: RSW „Prasa-Książka-Ruch”
Wydanie: I
Rok wydania: 1982

Teoria socjalizmu a dobre wychowanie

Wydawca: Colloquia Communia
Wydanie: I
Rok wydania: 1985