Bronisław Minc


Prace w zasobach CBSM:

Globalny kapitalizm. O ustroju w którym żyjemy

Wydawca: Typografika
Wydanie: I
Rok wydania: 2001

Kapitalizm współczesny. Ekonomiczne problemy i tendencje rozwoju

Wydawca: Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Wydanie: II
Rok wydania: 1979

Spór o istotne treści marksizmu

Wydawca: Państwowy Instytut Wydawniczy
Wydanie: II
Rok wydania: 1987

Teoria wartości u schyłku XX wieku

Wydawca: Nowe Drogi
Wydanie: I
Rok wydania: 1988

Zniewolenie wolnego rynku

Wydawca: Oficyna Wydawnicza Promocja – „B-P” Sp. z o.o.
Wydanie: I
Rok wydania: 1995