Bogusław Ponikowski


Dialektyka społeczeństwa obywatelskiego i społeczeństwa politycznego w myśli politycznej Antonia Gramsciego

Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego
Wydanie: I
Rok wydania: 2001

Koncepcja rewolucji proletariackiej Róży Luksemburg w marksizmie włoskim lat sześćdziesiątych

Wydawca: Colloquia Communia
Wydanie: I
Rok wydania: 1985

Machiavelli (1469-1527) o społecznych funkcjach religii

Wydawca: Euhemer – Przegląd religioznawczy
Wydanie: I
Rok wydania: 1967