Dzieła wszystkie, tom 33


Uwaga: Zawiera m.in. „Państwo a rewolucja. Nauka marksizmu o pań­stwie a zadania proletariatu w czasie rewolucji”, „Marksizm o państwie”
Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: II
Rok wydania: 1987