Włodzimierz I. Lenin


1895

Fryderyk Engels

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2005

1899

Nasz program

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2006

1902

Dzieła wszystkie, tom 6

Uwaga: Zawiera m.in. „Co robić? Palące zagadnienia naszego ruchu”, „Materiały do opracowania programu Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji” i „Program agrarny socjaldemokracji rosyjskiej”
Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1985

1905

Socjalizm a religia

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2006

1908

Dzieła wszystkie, tom 18

Uwaga: Zawiera pracę „Materializm a empiriokrytycyzm. Uwagi krytyczne o pewnej reakcyjnej filozofii”.
Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: II
Rok wydania: 1984

Lew Tołstoj jako zwierciadło rewolucji rosyjskiej

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2006

Marksizm a rewizjonizm

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2005

1909

O stosunku partii robotniczej do religii

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2006

1910

L. N. Tołstoj

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2006

L. N. Tołstoj a współczesny ruch robotniczy

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2006

O niektórych właściwościach historycznego rozwoju marksizmu

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2006

1911

L. N. Tołstoj i jego epoka

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2006

1913

Kapitalizm a praca kobiet

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2006

Klasa robotnicza a neomaltuzjanizm

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2006

Losy historyczne nauki Karola Marksa

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2005

Trzy źródła i trzy części składowe marksizmu

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2005

1914

Karol Marks (Krótki szkic biograficzny wraz z wykładem marksizmu)

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2005

1915

O haśle Stanów Zjednoczonych Europy

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2006

1917

Dzieła wszystkie, tom 33

Uwaga: Zawiera m.in. „Państwo a rewolucja. Nauka marksizmu o pań­stwie a zadania proletariatu w czasie rewolucji”, „Marksizm o państwie”
Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: II
Rok wydania: 1987

Listy o taktyce

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2008

Nauki kryzysu

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2009

O dwuwładzy

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2008

O zadaniach proletariatu w obecnej rewolucji

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2005

1919

Ekonomika i polityka w epoce dyktatury proletariatu

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2008

O państwie

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2008

O zadaniach kobiecego ruchu robotniczego w Republice Radzieckiej

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2008

Władza radziecka a sytuacja kobiety

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2008

1921

Raz jeszcze o związkach zawodowych, o chwili bieżącej oraz o błędach towarzyszy Trockiego i Bucharina

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2008

1922

O znaczeniu wojującego materializmu

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2005

List do Zjazdu

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2005

1929/1930

Dzieła wszystkie, tom 29

Uwaga: Zawiera „Zeszyty filozoficzne”
Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1988