Włodzimierz I. Lenin


1895

Fryderyk Engels

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2005
Rozmiar: 77,5 kB
[wpdm_file id=336]

1899

Nasz program

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2006
Rozmiar: 57,8 kB
[wpdm_file id=348]

1902

Dzieła wszystkie, tom 6

Uwaga: Zawiera m.in. “Co robić? Palące zagadnienia naszego ruchu”, “Materiały do opracowania programu Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji” i “Program agrarny socjaldemokracji rosyjskiej”
Wydawca: Wydawnictwo “Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1985
[wpdm_file id=448]

1905

Socjalizm a religia

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2006
Rozmiar: 49,1 kB
[wpdm_file id=359]

1908

Lew Tołstoj jako zwierciadło rewolucji rosyjskiej

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2006
Rozmiar: 51,2 kB
[wpdm_file id=343]

Marksizm a rewizjonizm

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2005
Rozmiar: 89,6 kB
[wpdm_file id=347]

1909

O stosunku partii robotniczej do religii

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2006
Rozmiar: 84,0 kB
[wpdm_file id=354]

1910

L. N. Tołstoj

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2006
Rozmiar: 54,9 kB
[wpdm_file id=340]

L. N. Tołstoj a współczesny ruch robotniczy

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2006
Rozmiar: 43,3 kB
[wpdm_file id=341]

O niektórych właściwościach historycznego rozwoju marksizmu

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2006
Rozmiar: 50,7 kB
[wpdm_file id=352]

1911

L. N. Tołstoj i jego epoka

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2006
Rozmiar: 59,7 kB
[wpdm_file id=342]

1913

Kapitalizm a praca kobiet

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2006
Rozmiar: 34,8 kB
[wpdm_file id=337]

Klasa robotnicza a neomaltuzjanizm

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2006
Rozmiar: 43,4 kB
[wpdm_file id=339]

Losy historyczne nauki Karola Marksa

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2005
Rozmiar: 44,0 kB
[wpdm_file id=346]

Trzy źródła i trzy części składowe marksizmu

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2005
Rozmiar: 55,0 kB
[wpdm_file id=360]

1914

Karol Marks (Krótki szkic biograficzny wraz z wykładem marksizmu)

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2005
Rozmiar: 252,7 kB
[wpdm_file id=338]

1915

O haśle Stanów Zjednoczonych Europy

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2006
Rozmiar: 46,5 kB
[wpdm_file id=351]

1917

Listy o taktyce

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2008
Rozmiar: 616,7 kB
[wpdm_file id=345]

Nauki kryzysu

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2009
Rozmiar: 94,8 kB
[wpdm_file id=349]

O dwuwładzy

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2008
Rozmiar: 434,1 kB
[wpdm_file id=350]

O zadaniach proletariatu w obecnej rewolucji

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2005
Rozmiar: 54,4 kB
[wpdm_file id=356]

1919

Ekonomika i polityka w epoce dyktatury proletariatu

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2008
Rozmiar: 337,4 kB
[wpdm_file id=335]

O państwie

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2008
Rozmiar: 375,3 kB
[wpdm_file id=353]

O zadaniach kobiecego ruchu robotniczego w Republice Radzieckiej

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2008
Rozmiar: 322,0 kB
[wpdm_file id=355]

Władza radziecka a sytuacja kobiety

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2008
Rozmiar: 308,2 kB
[wpdm_file id=361]

1921

Raz jeszcze o związkach zawodowych, o chwili bieżącej oraz o błędach towarzyszy Trockiego i Bucharina

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2008
Rozmiar: 599,2 kB
[wpdm_file id=358]

1922

O znaczeniu wojującego materializmu

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2005
Rozmiar: 77,0 kB
[wpdm_file id=357]

List do Zjazdu

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2005
Rozmiar: 59,1 kB
[wpdm_file id=344]

1929/1930

Dzieła wszystkie, tom 29

Uwaga: Zawiera “Zeszyty filozoficzne”
Wydawca: Wydawnictwo “Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1988
[wpdm_package id=’2446′]