Róża Luksemburg


1893

O wynaradawianiu (Z powodu dziesięciolecia rządów jen.-gub. Hurki)

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2010
Rozmiar: 96,7 kB
[wpdm_file id=414]

Ochronne prawodawstwo robotnicze

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2010
Rozmiar: 101,2 kB
[wpdm_file id=415]

Ruch robotniczy za granicą

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2010
Rozmiar: 106,5 kB
[wpdm_file id=434]
 
1894

Dzień roboczy

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2010
Rozmiar: 109,1 kB
[wpdm_file id=403]

Nowy etap

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2010
Rozmiar: 89,7 kB
[wpdm_file id=411]

Swoboda polityczna i 1 Maj

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2010
Rozmiar: 86,2 kB
[wpdm_file id=439]

Walka o skrócenie dnia roboczego

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2010
Rozmiar: 93,7 kB
[wpdm_file id=443]
 
1895

Socjalpatriotyzm w Polsce

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2010
Rozmiar: 127,5 kB
[wpdm_file id=436]
 
1896

Kwestia polska na międzynarodowym kongresie w Londynie

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2010
Rozmiar: 113,6 kB
[wpdm_file id=406]
 
1898

Posybilizm i oportunizm

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2007
Rozmiar: 433,9 kB
[wpdm_file id=420]

Przemówienie w sprawie taktyki na zjeździe partyjnym w Stuttgarcie w 1898 r.

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2007
Rozmiar: 450,6 kB
[wpdm_file id=424]

Refleksje po zjeździe partyjnym

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2007
Rozmiar: 440,0 kB
[wpdm_file id=425]
 
1899

Angielskie okulary

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2007
Rozmiar: 477,7 kB
[wpdm_file id=396]

Przemówienia wygłoszone na zjeździe partyjnym w Hanowerze w 1899 r.

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2007
Rozmiar: 461,9 kB
[wpdm_file id=422]
 
1900

Reforma socjalna czy rewolucja?

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2010
Rozmiar: 335,2 kB
[wpdm_file id=426]

W obronie narodowości

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2007
Rozmiar: 496,4 kB
[wpdm_file id=442]
 
1902

Kwestia taktyczna

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2007
Rozmiar: 443,1 kB
[wpdm_file id=407]
 
1903

Karol Marks

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2006
Rozmiar: 104,1 kB
[wpdm_file id=404]
 
1905

Mężowie opatrznościowi w Rosji

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2008
Rozmiar: 99,3 kB
[wpdm_file id=408]

Rewolucja w Rosji

Uwaga: Artykuł z lutego 1905 roku
Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2008
Rozmiar: 112,1 kB
[wpdm_file id=428]

Rosyjskie spory partyjne

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2008
Rozmiar: 91,9 kB
[wpdm_file id=433]

Terror

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2008
Rozmiar: 88,9 kB
[wpdm_file id=440]

W łunie rewolucji

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2008
Rozmiar: 90,9 kB
[wpdm_file id=441]
 
1906

Strajk masowy, partia i związki zawodowe

Wydawca: Wydawnictwo “Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1959
Rozmiar: 2,3 MB
[wpdm_file id=438]
 
1909

Pomnik hańby

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2007
Rozmiar: 571,3 kB
[wpdm_file id=418]

Rewolucyjny katzenjammer

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2007
Rozmiar: 86,0 kB
[wpdm_file id=430]
 
1909-1910

Wstęp do ekonomii politycznej

Wydawca: Wydawnictwo “Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1959
[wpdm_package id=’2650′]
 
1910

Teoria i praktyka (fragmenty)

Wydawca: “Praktyka Teoretyczna”
Wydanie: I
Rok wydania: 2012
Rozmiar: 200,0 kB
[wpdm_file id=455]
 
1912

Prawo wyborcze kobiet a walka klas

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2005
Rozmiar: 60,9 kB
[wpdm_file id=421]
 
1913

Akumulacja kapitału. Przyczynek do ekonomicznego wyjaśnienia imperializmu

Wydawca: Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Wydanie: I
Rok wydania: 1963
Rozmiar: 110,7 MB
[wpdm_file id=395]
 
1914

Dwudziestopięciolecie Święta 1 Maja

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2011
Rozmiar: 89,1 kB
[wpdm_file id=401]

Dyscyplina partyjna

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2011
Rozmiar: 84,5 kB
[wpdm_file id=402]

Militaryzm, wojna i klasa robotnicza

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2011
Rozmiar: 117,2 kB
[wpdm_file id=409]

Proletariuszka

Wydawca: “Praktyka Teoretyczna”
Wydanie: I
Rok wydania: 2012
Rozmiar: 127,5 kB
[wpdm_file id=456]
 
1915

Kryzys socjaldemokracji (Bruszura Juniusa)

Wydawca: Wydawnictwo “Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1959
Rozmiar: 3,8 MB
[wpdm_file id=405]
 
1916

O co walczył Liebknecht i za co został skazany na ciężkie więzienie?

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2011
Rozmiar: 102,7 kB
[wpdm_file id=412]
 
1917

Palące zagadnienia

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2010
Rozmiar: 135,0 kB
[wpdm_file id=416]

Rewolucja w Rosji

Uwaga: Artykuł z lutego 1917 roku
Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2011
Rozmiar: 84,7 kB
[wpdm_file id=429]

Rosyjskie problemy

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2008
Rozmiar: 88,3 kB
[wpdm_file id=432]
 
1918

Czego chce Związek Spartakusa?

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2006
Rozmiar: 72,9 kB
[wpdm_file id=397]

Do proletariuszy wszystkich krajów

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2007
Rozmiar: 449,8 kB
[wpdm_file id=398]

Dwa orędzia wielkanocne

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2011
Rozmiar: 92,7 kB
[wpdm_file id=400]

Nakaz honoru

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2011
Rozmiar: 85,7 kB
[wpdm_file id=410]

O Radę Wykonawczą

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2011
Rozmiar: 90,9 kB
[wpdm_file id=413]

Początek

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2011
Rozmiar: 86,2 kB
[wpdm_file id=417]

Przemówienie w sprawie programu wygłoszone na zjeździe konstytucyjnym Komunistycznej Partii Niemiec (Związku Spartakusa)

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2011
Rozmiar: 169,8 kB
[wpdm_file id=423]

Rewolucja rosyjska

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2005
Rozmiar: 188,0 kB
[wpdm_file id=427]

Rosyjska tragedia

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2008
Rozmiar: 112,8 kB
[wpdm_file id=431]

Ryzykowna gra

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2007
Rozmiar: 447,6 kB
[wpdm_file id=435]

Socjalizacja społeczeństwa

Wydawca: “Praktyka Teoretyczna”
Wydanie: I
Rok wydania: 2012
Rozmiar: 101,1 kB
[wpdm_file id=457]

Stara gra

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2011
Rozmiar: 83,5 kB
[wpdm_file id=437]

Wybory do Zgromadzenia Narodowego

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2011
Rozmiar: 86,7 kB
[wpdm_file id=445]

Zgromadzenie Narodowe

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2007
Rozmiar: 448,8 kB
[wpdm_file id=447]
 
1919

Co robią przywódcy?

Wydawca: “Praktyka Teoretyczna”
Wydanie: I
Rok wydania: 2012
Rozmiar: 110,7 kB
[wpdm_file id=458]

Domki z kart

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2007
Rozmiar: 452,1 kB
[wpdm_file id=399]

Porządek panuje w Berlinie

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2007
Rozmiar: 458,3 kB
[wpdm_file id=419]

Zaniedbane obowiązki

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2011
Rozmiar: 89,2 kB
[wpdm_file id=446]