Róża Luksemburg


1893

O wynaradawianiu (Z powodu dziesięciolecia rządów jen.-gub. Hurki)

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2010

Ochronne prawodawstwo robotnicze

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2010

Ruch robotniczy za granicą

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2010
 
1894

Dzień roboczy

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2010

Nowy etap

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2010

Swoboda polityczna i 1 Maj

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2010

Walka o skrócenie dnia roboczego

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2010
 
1895

Socjalpatriotyzm w Polsce

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2010
 
1896

Kwestia polska na międzynarodowym kongresie w Londynie

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2010
 
1898

Posybilizm i oportunizm

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2007

Przemówienie w sprawie taktyki na zjeździe partyjnym w Stuttgarcie w 1898 r.

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2007

Refleksje po zjeździe partyjnym

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2007
 
1899

Angielskie okulary

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2007

Przemówienia wygłoszone na zjeździe partyjnym w Hanowerze w 1899 r.

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2007
 
1900

Reforma socjalna czy rewolucja?

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2010

W obronie narodowości

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2007
 
1902

Kwestia taktyczna

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2007
 
1903

Karol Marks

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2006
 
1905

Mężowie opatrznościowi w Rosji

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2008

Rewolucja w Rosji

Uwaga: Artykuł z lutego 1905 roku
Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2008

Rosyjskie spory partyjne

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2008

Terror

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2008

W łunie rewolucji

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2008
 
1906

Strajk masowy, partia i związki zawodowe

Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1959
 
1909

Pomnik hańby

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2007

Rewolucyjny katzenjammer

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2007
 
1909-1910

Wstęp do ekonomii politycznej

Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1959
 
1910

Teoria i praktyka (fragmenty)

Wydawca: „Praktyka Teoretyczna”
Wydanie: I
Rok wydania: 2012
 
1912

Prawo wyborcze kobiet a walka klas

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2005
 
1913

Akumulacja kapitału. Przyczynek do ekonomicznego wyjaśnienia imperializmu

Wydawca: Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Wydanie: I
Rok wydania: 1963
 
1914

Dwudziestopięciolecie Święta 1 Maja

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2011

Dyscyplina partyjna

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2011

Militaryzm, wojna i klasa robotnicza

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2011

Proletariuszka

Wydawca: „Praktyka Teoretyczna”
Wydanie: I
Rok wydania: 2012
 
1915

Kryzys socjaldemokracji (Bruszura Juniusa)

Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1959
 
1916

O co walczył Liebknecht i za co został skazany na ciężkie więzienie?

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2011
 
1917

Palące zagadnienia

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2010

Rewolucja w Rosji

Uwaga: Artykuł z lutego 1917 roku
Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2011

Rosyjskie problemy

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2008
 
1918

Czego chce Związek Spartakusa?

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2006

Do proletariuszy wszystkich krajów

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2007

Dwa orędzia wielkanocne

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2011

Nakaz honoru

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2011

O Radę Wykonawczą

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2011

Początek

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2011

Przemówienie w sprawie programu wygłoszone na zjeździe konstytucyjnym Komunistycznej Partii Niemiec (Związku Spartakusa)

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2011

Rewolucja rosyjska

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2005

Rosyjska tragedia

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2008

Ryzykowna gra

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2007

Socjalizacja społeczeństwa

Wydawca: „Praktyka Teoretyczna”
Wydanie: I
Rok wydania: 2012

Stara gra

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2011

Wybory do Zgromadzenia Narodowego

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2011

Zgromadzenie Narodowe

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2007
 
1919

Co robią przywódcy?

Wydawca: „Praktyka Teoretyczna”
Wydanie: I
Rok wydania: 2012

Domki z kart

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2007

Porządek panuje w Berlinie

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2007

Zaniedbane obowiązki

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2011