Lew Trocki


1901

O pesymizmie, optymizmie, XX stuleciu i wielu innych sprawach

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2010
Rozmiar: 108,7 kB

1908

W czym się różnimy? (Losy rewolucji rosyjskiej)

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2010
Rozmiar: 144,1 kB

1909

Włościaństwo a Socjaldemokracja

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2007
Rozmiar: 483,1 kB

Marksizm wobec terroryzmu

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2010
Rozmiar: 174,2 kB

1924

Komunizm a kobiety Wschodu

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2011
Rozmiar: 118,5 kB

Nauki Października

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2011
Rozmiar: 286,8 kB

1928

Prawda o Rosji Sowieckiej

Wydawca: Polska Agencja Wydawnicza
Wydanie: I
Rok wydania: 1929

1929

Rewolucja permanentna

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2008
Rozmiar: 483,5 kB

1930

Czym jest rewolucja permanentna? (Tezy podstawowe)

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2010
Rozmiar: 100,2 kB

1931

Rewolucja hiszpańska

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2010
Rozmiar: 163,5 kB

1932

Ostatnie przemówienie w Kopenhadze

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2005
Rozmiar: 170,8 kB

Precz z łapami od Róży Luksemburg

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2010
Rozmiar: 126,8 kB

1933

Klasowy charakter państwa radzieckiego

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2004
Rozmiar: 149,3 kB

1935

Państwo radzieckie a kwestia termidora i bonapartyzmu

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2004
Rozmiar: 132,2 kB

1936

Zdradzona rewolucja. Czym jest ZSRR i dokąd zmierza?

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2005
Rozmiar: 1,1 MB

1937

90 lat 'Manifestu Komunistycznego'

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2010
Rozmiar: 117,5 kB

Czas przejść do międzynarodowego natarcia przeciwko stalinizmowi!

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2010
Rozmiar: 106,2 kB

Nierobotnicze i nieburżuazyjne państwo?

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2010
Rozmiar: 125,3 kB

O centralizmie demokratycznym i ustroju partii

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2010
Rozmiar: 91,6 kB

Stalinizm a bolszewizm

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2004
Rozmiar: 112,7 kB

Termidor i antysemityzm

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2011
Rozmiar: 105,5 kB

Zbrodnie Stalina

Wydawca: Instytut Wydawniczy „Biblioteka Polska”
Wydanie: I
Rok wydania: 1937

1938

Agonia kapitalizmu i zadania Czwartej Międzynarodówki

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2004

Frazesy i rzeczywistość (W związku z sytuacją międzynarodową)

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2010
Rozmiar: 105,4 kB

Ich moralność i nasza

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2004
Rozmiar: 219,3 kB

1939

Centryzm a IV Międzynarodówka

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2010
Rozmiar: 132,1 kB

Drobnomieszczańska opozycja w Socjalistycznej Partii Robotniczej Stanów Zjednoczonych

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2005
Rozmiar: 138,0 kB

Jeszcze i jeszcze raz o naturze ZSRR

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2010
Rozmiar: 120,5 kB

Listy w obronie marksizmu

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2010
Rozmiar: 141,9 kB

Referendum a centralizm demokratyczny

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2010
Rozmiar: 83,0 kB

Walcząc pod prąd

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2010
Rozmiar: 110,4 kB

ZSRR w wojnie

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2010
Rozmiar: 155,4 kB

1940

Bilans wydarzeń fińskich

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2010
Rozmiar: 120,5 kB

Od zadrapania do niebezpieczeństwa gangreny

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2010
Rozmiar: 260,5 kB

Trzy koncepcje Rewolucji Rosyjskiej

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2010
Rozmiar: 149,0 kB