Lew Trocki


Prace w zasobach CBSM:

1901

O pesymizmie, optymizmie, XX stuleciu i wielu innych sprawach

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2010

1908

W czym się różnimy? (Losy rewolucji rosyjskiej)

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2010

1909

Włościaństwo a Socjaldemokracja

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2007

Marksizm wobec terroryzmu

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2010

1924

Komunizm a kobiety Wschodu

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2011

Nauki Października

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2011

1928

Prawda o Rosji Sowieckiej

Wydawca: Polska Agencja Wydawnicza
Wydanie: I
Rok wydania: 1929

1929

Rewolucja permanentna

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2008

1930

Czym jest rewolucja permanentna? (Tezy podstawowe)

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2010

1931

Rewolucja hiszpańska

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2010

1932

Ostatnie przemówienie w Kopenhadze

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2005

Precz z łapami od Róży Luksemburg

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2010

1933

Klasowy charakter państwa radzieckiego

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2004

1935

Państwo radzieckie a kwestia termidora i bonapartyzmu

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2004

1936

Zdradzona rewolucja. Czym jest ZSRR i dokąd zmierza?

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2005

1937

90 lat 'Manifestu Komunistycznego'

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2010

Czas przejść do międzynarodowego natarcia przeciwko stalinizmowi!

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2010

Nierobotnicze i nieburżuazyjne państwo?

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2010

O centralizmie demokratycznym i ustroju partii

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2010

Stalinizm a bolszewizm

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2004

Termidor i antysemityzm

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2011

Zbrodnie Stalina

Wydawca: Instytut Wydawniczy „Biblioteka Polska”
Wydanie: I
Rok wydania: 1937

1938

Agonia kapitalizmu i zadania Czwartej Międzynarodówki

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2004

Frazesy i rzeczywistość (W związku z sytuacją międzynarodową)

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2010

Ich moralność i nasza

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2004

1939

Centryzm a IV Międzynarodówka

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2010

Drobnomieszczańska opozycja w Socjalistycznej Partii Robotniczej Stanów Zjednoczonych

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2005

Jeszcze i jeszcze raz o naturze ZSRR

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2010

Listy w obronie marksizmu

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2010

Referendum a centralizm demokratyczny

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2010

Walcząc pod prąd

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2010

ZSRR w wojnie

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2010

1940

Bilans wydarzeń fińskich

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2010

Od zadrapania do niebezpieczeństwa gangreny

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2010

Trzy koncepcje Rewolucji Rosyjskiej

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2010