Marks do redakcji ‚Otieczestwiennyje zapiski’


Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2011