Karol Marks


Prace w zasobach CBSM:

Dzieła, tom 1

Uwaga: Zawiera m.in. „Przyczynek do krytyki heglowskiej filozofii prawa”, „Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne z 1844 r.” i „Zarys krytyki ekonomii politycznej”
Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1960

Dzieła, tom 2

Uwaga: Zawiera m.in. „Święta rodzina, czyli Krytyka krytycznej krytyki. Przeciwko Brunonowi Bauerowi i spółce”, „Położenie klasy robotniczej w Anglii. Na podstawie własnych obserwacji i autentycznych źródeł”
Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1961

Dzieła, tom 3

Uwaga: Zawiera m.in. „Ideologia niemiecka” i „Tezy o Feuerbachu”
Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1961

Dzieła, tom 19

Uwaga: Zawiera m.in. „Krytyka Programu Gotajskiego”, „Rozwój socjalizmu od utopii do nauki” i „Artykuły z ‚The Labour Standard'”
Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1972

Dzieła, tom 20

Uwaga: Zawiera m.in. „Anty-Dühring” i „Dialektyka przyrody”
Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1972

Dzieła, tom 22

Uwaga: Zawiera m.in. „W sprawie: Brentano przeciwko Marksowi z powodu rzekomego sfałszowania cytaty. Historia sprawy oraz dokumenty”, „Przyczynek do dziejów wczesnego chrześcijaństwa” i „Kwestia chłopska we Francji i Niemczech”
Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1971

Dzieła, tom 25, część I

Uwaga: Zawiera „Kapitał”, tom III, część 1
Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1983

Dzieła, tom 25, część II

Uwaga: Zawiera „Kapitał”, tom III, część 2
Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1984

Dzieła, tom 29

Uwaga: Zawiera korespondencję między Marksem i Engelsem oraz ich listy pisane do innych osób w latach 1856-1859.
Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1972

Dzieła, tom 37

Uwaga: Zawiera korespondencję Fryderyka Engelsa z okresu styczeń 1888 – grudzień 1890.
Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1977

Fetyszystyczny charakter towaru i jego tajemnica

Uwaga: Słynny fragment pierwszego rozdziału I tomu „Kapitału”
Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2009

Ideologia niemiecka: I. Feuerbach

Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1975

Inauguracyjny manifest Międzynarodowego Stowarzyszenia Robotników

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2006

Indyferentyzm polityczny

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2007

Kapitał 1.1: Rezultaty bezpośredniego procesu produkcji

Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydanie: I
Rok wydania: 2013

Kapitał stały i kapitał zmienny

Uwaga: Rozdział szósty I tomu „Kapitału”
Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2009

Krytyka Programu Gotajskiego

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2007

List do Wiery Zasulicz

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2007

Manifest Partii Komunistycznej

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2007

Marks do redakcji 'Otieczestwiennyje zapiski'

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2011

O literaturze i sztuce. Wybór tekstów (red. Michaił Lifszyc)

Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1958

Nacjonalizacja ziemi

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2007

Płaca, cena i zysk

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2005

Posłowie do drugiego wydania 'Kapitału'

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2009

Praca najemna i kapitał

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2005

Proces pracy i proces pomnażania wartości

Uwaga: Rozdział piąty I tomu „Kapitału”
Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2009

Przedmowa do pierwszego wydania 'Kapitału'

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2009

Przedmowa i posłowie do francuskiego wydania 'Kapitału'

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2009

Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej. Przedmowa

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2005

Przyczynek do krytyki heglowskiej filozofii prawa. Wstęp

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2005

Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne z 1844 roku

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2005

Różnica między demokrytejską a epikurejską filozofią przyrody

Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1966

Szkice pierwotne listu do Wiery Zasulicz

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2007

Tezy o Feuerbachu

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2004

W kwestii żydowskiej

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2005

Wprowadzenie do krytyki ekonomii politycznej

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2008