Karol Marks


Dzieła, tom 1

Uwaga: Zawiera m.in. “Przyczynek do krytyki heglowskiej filozofii prawa”, “Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne z 1844 r.” i “Zarys krytyki ekonomii politycznej”
Wydawca: Wydawnictwo “Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1960
[wpdm_file id=472]

Dzieła, tom 2

Uwaga: Zawiera m.in. “Święta rodzina, czyli Krytyka krytycznej krytyki. Przeciwko Brunonowi Bauerowi i spółce”, “Położenie klasy robotniczej w Anglii. Na podstawie własnych obserwacji i autentycznych źródeł”
Wydawca: Wydawnictwo “Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1961
[wpdm_package id=’2669′]

Dzieła, tom 3

Uwaga: Zawiera m.in. “Ideologia niemiecka” i “Tezy o Feuerbachu”
Wydawca: Wydawnictwo “Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1961
[wpdm_package id=’2652′]

Dzieła, tom 19

Uwaga: Zawiera m.in. “Krytyka Programu Gotajskiego”, “Rozwój socjalizmu od utopii do nauki” i “Artykuły z ‘The Labour Standard'”
Wydawca: Wydawnictwo “Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1972
[wpdm_file id=245]

Dzieła, tom 20

Uwaga: Zawiera m.in. “Anty-Dühring” i “Dialektyka przyrody”
Wydawca: Wydawnictwo “Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1972
[wpdm_file id=246]

Dzieła, tom 22

Uwaga: Zawiera m.in. “W sprawie: Brentano przeciwko Marksowi z powodu rzekomego sfałszowania cytaty. Historia sprawy oraz dokumenty”, “Przyczynek do dziejów wczesnego chrześcijaństwa” i “Kwestia chłopska we Francji i Niemczech”
Wydawca: Wydawnictwo “Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1971
[wpdm_file id=247]

Dzieła, tom 25, część I

Uwaga: Zawiera “Kapitał”, tom III, część 1
Wydawca: Wydawnictwo “Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1983
[wpdm_file id=248]

Dzieła, tom 25, część II

Uwaga: Zawiera “Kapitał”, tom III, część 2
Wydawca: Wydawnictwo “Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1984
[wpdm_file id=249]

Dzieła, tom 29

Uwaga: Zawiera korespondencję między Marksem i Engelsem oraz ich listy pisane do innych osób w latach 1856-1859.
Wydawca: Wydawnictwo “Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1972
[wpdm_file id=473]

Fetyszystyczny charakter towaru i jego tajemnica

Uwaga: Słynny fragment pierwszego rozdziału I tomu “Kapitału”
Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2009
[wpdm_file id=283]

Ideologia niemiecka: I. Feuerbach

Wydawca: Wydawnictwo “Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1975
[wpdm_file id=243]

Inauguracyjny manifest Międzynarodowego Stowarzyszenia Robotników

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2006
Rozmiar: 134,1 kB
[wpdm_file id=284]

Indyferentyzm polityczny

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2007
Rozmiar: 453,3 kB
[wpdm_file id=285]

Kapitał 1.1: Rezultaty bezpośredniego procesu produkcji

Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN
Wydanie: I
Rok wydania: 2013
[wpdm_package id=’2438′]

Kapitał stały i kapitał zmienny

Uwaga: Rozdział szósty I tomu “Kapitału”
Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2009
Rozmiar: 127,1 kB
[wpdm_file id=286]

Krytyka Programu Gotajskiego

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2007
Rozmiar: 547,1 kB
[wpdm_file id=287]

List do Wiery Zasulicz

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2007
Rozmiar: 441,4 kB
[wpdm_file id=288]

Manifest Partii Komunistycznej

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2007
[wpdm_file id=238]

Marks do redakcji 'Otieczestwiennyje zapiski'

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2011
[wpdm_file id=289]

O literaturze i sztuce. Wybór tekstów (red. Michaił Lifszyc)

Wydawca: Wydawnictwo “Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1958
[wpdm_package id=’2876′]

Nacjonalizacja ziemi

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2007
[wpdm_file id=290]

Płaca, cena i zysk

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2005
[wpdm_file id=291]

Posłowie do drugiego wydania 'Kapitału'

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2009
Rozmiar: 130,9 kB
[wpdm_file id=292]

Praca najemna i kapitał

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2005
Rozmiar: 207,5 kB
[wpdm_file id=293]

Proces pracy i proces pomnażania wartości

Uwaga: Rozdział piąty I tomu “Kapitału”
Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2009
Rozmiar: 175,1 kB
[wpdm_file id=294]

Przedmowa do pierwszego wydania 'Kapitału'

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2009
Rozmiar: 104,8 kB
[wpdm_file id=295]

Przedmowa i posłowie do francuskiego wydania 'Kapitału'

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2009
Rozmiar: 84,6 kB
[wpdm_file id=296]

Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej. Przedmowa

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2005
Rozmiar: 58,6 kB
[wpdm_file id=297]

Przyczynek do krytyki heglowskiej filozofii prawa. Wstęp

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2005
Rozmiar: 112,8 kB
[wpdm_file id=298]

Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne z 1844 roku

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2005
Rozmiar: 674,0 kB
[wpdm_file id=299]

Różnica między demokrytejską a epikurejską filozofią przyrody

Wydawca: Wydawnictwo “Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1966
Rozmiar: 10,8 MB
[wpdm_file id=469]

Szkice pierwotne listu do Wiery Zasulicz

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2007
Rozmiar: 547,3 kB
[wpdm_file id=300]

Tezy o Feuerbachu

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2004
Rozmiar: 41,6 kB
[wpdm_file id=301]

W kwestii żydowskiej

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2005
Rozmiar: 206,5 kB
[wpdm_file id=302]

Wprowadzenie do krytyki ekonomii politycznej

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2008
Rozmiar: 566,8 kB
[wpdm_file id=303]