Karol Kautsky


Prace w zasobach CBSM:

1887

Teoria wartości

Wydawca: Księgarnia Polska
Wydanie: I
Rok wydania: 1891

1888

Z dziejów Kościoła katolickiego

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2005

1902

Rewolucja socjalna

Wydawca: Wydawnictwo Polskiej Partii Socjalistycznej „Proletariat”
Wydanie: I
Rok wydania: 1903

1906

Etyka w świetle materialistycznego pojmowania historii

Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1959

1930

Bolszewizm w ślepym zaułku

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2011