Józef Stalin


Prace w zasobach CBSM:

1904

Jak pojmuje socjaldemokracja kwestię narodową?

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2010

1950

Marksizm a zagadnienia językoznawstwa

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2005

1951

Ekonomiczne problemy socjalizmu w ZSRR

Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: II
Rok wydania: 1953