Jerzy Plechanow


Prace w zasobach CBSM:

Materialistyczne pojmowanie dziejów

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2009

O materialistycznym pojmowaniu dziejów

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2005

O roli jednostki w historii

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2004

Przeciw rewizjonizmowi. Wybór artykułów

Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1958

Przedmowa do trzeciego wydania zbioru 'Poprzez dwudziestolecie'

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2007

W sześćdziesięciolecie śmierci Hegla

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2009

Wstęp do przekładu pracy Fryderyka Engelsa 'Rozwój socjalizmu naukowego'

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2009