Jerzy Plechanow


Materialistyczne pojmowanie dziejów

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2009
[wpdm_file id=128]

O materialistycznym pojmowaniu dziejów

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2005
[wpdm_file id=129]

O roli jednostki w historii

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2004
[wpdm_file id=130]

Przeciw rewizjonizmowi. Wybór artykułów

Wydawca: Wydawnictwo “Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1958
[wpdm_package id=’2614′]

Przedmowa do trzeciego wydania zbioru 'Poprzez dwudziestolecie'

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2007
[wpdm_file id=131]

W sześćdziesięciolecie śmierci Hegla

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2009
[wpdm_file id=132]

Wstęp do przekładu pracy Fryderyka Engelsa 'Rozwój socjalizmu naukowego'

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2009
[wpdm_file id=133]