Fryderyk Engels


Prace w zasobach CBSM:

Bruno Bauer a wczesne chrześcijaństwo

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2007

Dzieła, tom 1

Uwaga: Zawiera m.in. „Przyczynek do krytyki heglowskiej filozofii prawa”, „Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne z 1844 r.” i „Zarys krytyki ekonomii politycznej”
Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1960

Dzieła, tom 2

Uwaga: Zawiera m.in. „Święta rodzina, czyli Krytyka krytycznej krytyki. Przeciwko Brunonowi Bauerowi i spółce”, „Położenie klasy robotniczej w Anglii. Na podstawie własnych obserwacji i autentycznych źródeł”
Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1961

Dzieła, tom 3

Uwaga: Zawiera m.in. „Ideologia niemiecka” i „Tezy o Feuerbachu”
Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1961

Dzieła, tom 19

Uwaga: Zawiera m.in. „Krytyka Programu Gotajskiego”, „Rozwój socjalizmu od utopii do nauki” i „Artykuły z ‚The Labour Standard'”
Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1972

Dzieła, tom 20

Uwaga: Zawiera m.in. „Anty-Dühring” i „Dialektyka przyrody”
Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1972

Dzieła, tom 22

Uwaga: Zawiera m.in. „W sprawie: Brentano przeciwko Marksowi z powodu rzekomego sfałszowania cytaty. Historia sprawy oraz dokumenty”, „Przyczynek do dziejów wczesnego chrześcijaństwa” i „Kwestia chłopska we Francji i Niemczech”
Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1971

Dzieła, tom 25, część I

Uwaga: Zawiera „Kapitał”, tom III, część 1
Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1983

Dzieła, tom 25, część II

Uwaga: Zawiera „Kapitał”, tom III, część 2
Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1984

Dzieła, tom 29

Uwaga: Zawiera korespondencję między Marksem i Engelsem oraz ich listy pisane do innych osób w latach 1856-1859.
Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1972

Dzieła, tom 37

Uwaga: Zawiera korespondencję Fryderyka Engelsa z okresu styczeń 1888 – grudzień 1890.
Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1977

Ideologia niemiecka: I. Feuerbach

Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1975

Karola Marksa 'Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej'

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2006

Kryzysy wewnętrzne

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2006

List do Bebla (18-28 marca 1875 r.)

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2007

List do Józefa Blocha w Królewcu, 21 września 1890 rok

Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1977

Ludwik Feuerbach i zmierzch klasycznej filozofii niemieckiej

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2005

Manifest Partii Komunistycznej

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2007

O autorytecie

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2007

O literaturze i sztuce. Wybór tekstów (red. Michaił Lifszyc)

Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1958

Rozwój socjalizmu od utopii do nauki

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2007

Socjalizm pana Bismarcka

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2007

Zarys krytyki ekonomii politycznej

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2006

Zasady komunizmu

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2006