Antonio Labriola


1 Maja i ruch robotniczy we Włoszech

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2008
Rozmiar: 101,7 kB

Historia, filozofia, socjologia i materializm historyczny

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2006
Rozmiar: 135,2 kB

Ku upamiętnieniu Manifestu Komunistycznego

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2008
Rozmiar: 295,5 kB

Międzynarodowe sekretariaty pracy a ruch robotniczy i socjalistyczny we Włoszech

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2008
Rozmiar: 110,4 kB

Niepodległość Polski

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2008
Rozmiar: 94,6 kB

O socjalizmie

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2007
Rozmiar: 96,1 kB

O tak zwanym kryzysie marksizmu

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2006
Rozmiar: 121,3 kB

Proletariat i radykałowie

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2008
Rozmiar: 103,1 kB

Przeciwko rewizjonizmowi

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2007
Rozmiar: 49,0 kB

Socjaliści i radykałowie

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2008
Rozmiar: 88,8 kB

Socjaliści włoscy do socjalistów niemieckich

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2008
Rozmiar: 88,5 kB

Socjalizm włoski

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2008
Rozmiar: 98,8 kB

Sprawa Dreyfusa i sprawa Milleranda

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2008
Rozmiar: 98,7 kB

Sytuacja ekonomiczna i społeczna we Włoszech

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2008
Rozmiar: 102,9 kB