Antonio Labriola


1 Maja i ruch robotniczy we Włoszech

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2008
Rozmiar: 101,7 kB
[wpdm_file id=201]

Historia, filozofia, socjologia i materializm historyczny

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2006
Rozmiar: 135,2 kB
[wpdm_file id=220]

Ku upamiętnieniu Manifestu Komunistycznego

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2008
Rozmiar: 295,5 kB
[wpdm_file id=221]

Międzynarodowe sekretariaty pracy a ruch robotniczy i socjalistyczny we Włoszech

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2008
Rozmiar: 110,4 kB
[wpdm_file id=222]

Niepodległość Polski

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2008
Rozmiar: 94,6 kB
[wpdm_file id=223]

O socjalizmie

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2007
Rozmiar: 96,1 kB
[wpdm_file id=224]

O tak zwanym kryzysie marksizmu

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2006
Rozmiar: 121,3 kB
[wpdm_file id=225]

Proletariat i radykałowie

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2008
Rozmiar: 103,1 kB
[wpdm_file id=226]

Przeciwko rewizjonizmowi

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2007
Rozmiar: 49,0 kB
[wpdm_file id=227]

Socjaliści i radykałowie

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2008
Rozmiar: 88,8 kB
[wpdm_file id=228]

Socjaliści włoscy do socjalistów niemieckich

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2008
Rozmiar: 88,5 kB
[wpdm_file id=229]

Socjalizm włoski

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2008
Rozmiar: 98,8 kB
[wpdm_file id=230]

Sprawa Dreyfusa i sprawa Milleranda

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2008
Rozmiar: 98,7 kB
[wpdm_file id=231]

Sytuacja ekonomiczna i społeczna we Włoszech

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2008
Rozmiar: 102,9 kB
[wpdm_file id=232]