Antonio Gramsci


1917

Rewolucja przeciw 'Kapitałowi'

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2005
Rozmiar: 50,4 kB
[wpdm_file id=273]

Rosyjscy maksymaliści

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2005
Rozmiar: 42,2 kB
[wpdm_file id=276]
 
1919-1920

Kroniki 'L'Ordine Nuovo'

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2007
Rozmiar: 491,8 kB
[wpdm_file id=261]
 
1919

Demokracja robotnicza

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2007
Rozmiar: 451,6 kB
[wpdm_file id=252]

Do komisarzy oddziałowych zakładów Fiat-Centro i Brevetti

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2007
Rozmiar: 452,4 kB
[wpdm_file id=253]

Partia a rewolucja

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2007
Rozmiar: 454,9 kB
[wpdm_file id=266]

Robotnicy i chłopi (1)

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2007
Rozmiar: 456,0 kB
[wpdm_file id=274]

Syndykalizm a rady

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2007
Rozmiar: 452,2 kB
[wpdm_file id=277]

Wybory

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2007
Rozmiar: 444,8 kB
[wpdm_file id=279]

Zdobycie państwa

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2007
Rozmiar: 460,8 kB
[wpdm_file id=280]

Związki zawodowe a dyktatura

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2007
Rozmiar: 459,8 kB
[wpdm_file id=281]

Związki zawodowe a rady

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2007
Rozmiar: 457,8 kB
[wpdm_file id=282]
 
1920

Dokąd zmierza Partia Socjalistyczna?

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2007
Rozmiar: 451,0 kB
[wpdm_file id=254]

Dwie rewolucje

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2006
Rozmiar: 48,9 kB
[wpdm_file id=255]

Historyczna rola miast

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2007
Rozmiar: 453,2 kB
[wpdm_file id=257]

Jedność proletariatu

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2007
Rozmiar: 457,6 kB
[wpdm_file id=259]

Najpierw odnowa partii

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2007
Rozmiar: 452,2 kB
[wpdm_file id=262]

Narzędzie pracy

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2007
Rozmiar: 456,3 kB
[wpdm_file id=263]

O odnowę Partii Socjalistycznej

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2007
Rozmiar: 474,2 kB
[wpdm_file id=265]

Partia i związki zawodowe

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2007
Rozmiar: 450,8 kB
[wpdm_file id=268]

Partia komunistyczna

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2007
Rozmiar: 481,3 kB
[wpdm_file id=269]

Program 'L'Ordine Nuovo'

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2007
Rozmiar: 473,1 kB
[wpdm_file id=270]

Rada fabryczna

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2007
Rozmiar: 454,4 kB
[wpdm_file id=271]

Referat towarzysza Tasca i Kongres Izb Pracy w Turynie

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2007
Rozmiar: 454,5 kB
[wpdm_file id=272]

Robotnicy i chłopi (2)

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2007
Rozmiar: 445,5 kB
[wpdm_file id=275]

Turyński ruch rad fabrycznych

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2007
Rozmiar: 484,0 kB
[wpdm_file id=278]
 
1926-1937

Dodatek (Z tomu 'Przeszłość i teraźniejszość')

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2008
Rozmiar: 119,1 kB
[wpdm_file id=449]

Filozofia Benedetta Croce

Wydawca: Samokształceniowe Koło Filozofii Marksistowskiej
Wydanie: I
Rok wydania: 2008
Rozmiar: 696,9 kB
[wpdm_file id=256]

Niektóre zagadnienia z zakresu badań nad filozofią praktyki

Wydawca: Centrum Badań i Studiów Marksistowskich
Wydanie: I
Rok wydania: 2014
Rozmiar: 327,5 kB
[wpdm_file id=450]

Nowoczesny Książę

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2006
Rozmiar: 890,0 kB
[wpdm_file id=264]

Uwagi krytyczne o 'Popularnym zarysie socjologii'

Wydawca: Centrum Badań i Studiów Marksistowskich
Wydanie: I
Rok wydania: 2014
Rozmiar: 423,2 kB
[wpdm_file id=15]

Wstęp do studiów nad filozofią i materializmem historycznym

Wydawca: Centrum Badań i Studiów Marksistowskich
Wydanie: I
Rok wydania: 2014
Rozmiar: 406,2 kB
[wpdm_file id=16]
 
1930

Intelektualiści i organizowanie kultury

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2005
Rozmiar: 227,7 kB
[wpdm_file id=258]
 
1932

Katolicy integralni, jezuici, moderniści

Wydawca: Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW)
Wydanie: I
Rok wydania: 2006
Rozmiar: 255,3 kB
[wpdm_file id=260]