Biblioteka


Centrum Badań i Studiów Marksistowskich (CBSM) skupia się w swej działalności wydawniczo-archiwizacyjnej na trzech obszarach, które wyznaczone są przyjętymi kategoriami: „Klasyka Myśli Marksistowskiej”, „Współczesna Myśl Marksistowska” i „Polska Klasyka Marksistowska”. Publikujemy także pewne pozycje w kategorii „Różne”, która dotyczy prac wyżej niesklasyfikowanych, a którym przyznajemy pewną wartość naukowo-dydaktyczną.

Z czasem, wraz z rozwojem prowadzonych przez nas badań naukowych i działań dydaktyczno-popularyzatorskich, będziemy publikować rocznik pt. „Studia Marksistowskie”.

Podział publikacji na powyższe kategorie ma charakter nieostry, mamy bowiem świadomość, że trudno wyznaczyć jakieś względnie obiektywne kryteria, które jednoznacznie klasyfikowałyby danego autora do danej kategorii. W serii „Klasyka Myśli Marksistowskiej” publikujemy tych autorów z kręgu myśli marksistowskiej, których znaczenie historyczne dla jej rozwoju było największe, i którzy przyczynili się do samodzielnego i samoistnego wytworzenia (inna sprawa, czy w sposób świadomy czy nie) w marksizmie pewnej „szkoły”. Dlatego też, obok Karola Marksa czy Fryderyka Engelsa (twórców teorii, a więc w tym sensie prawdziwych „klasyków”) możemy odnaleźć także prace Antonio Gramsciego, Róży Luksemburg, Włodzimierza I. Lenina czy Józefa Stalina („stalinizm”) i Lwa Trockiego („trockizm”).

W serii „Współczesna Myśl Marksistowska” z reguły odnajdywać się będą autorzy marksistowscy, którzy stanowili względem Marksa i Engelsa „kolejne pokolenia”, najczęściej publikujący po II wojnie światowej (choć nie zawsze) i/lub mający wpływ na dzisiejszy kształt myśli marksistowskiej.

W „Polskiej Klasyce Marksistowskiej” – jak łatwo się domyślić – znajdują się autorzy pochodzenia polskiego, mający wpływ na rozwój myśli marksistowskiej w Polsce, i z reguły żyjący i publikujący do okresu II wojny światowej (nie uświadczymy więc w tej serii autorów powojennych, którzy mieli swój wkład w tworzenie podwalin ideologicznych dla Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej).

Uwagi natury technicznej

Publikacje na stronach CBSM tworzone są w dwóch formatach: (częściej stosowanym) PDF i (rzadziej stosowanym) DjVu. Aby móc otwierać te pliki:

  • Dla systemów Windows polecamy lekką przeglądarkę dokumentów Sumatra PDF, która otwiera zarówno pliki PDF, jak również DjVu (i wiele innych, związanych z technologią ebooków),
  • Dla systemów Android (tablety, smartphony itd.) polecamy szczególnie bezpłatny czytnik plików PDF i DjVu (i formatów ebookowych) o nazwie EBookDroid,
  • W systemach Linux oba rodzaje plików są domyślnie otwierane przez zawarte w poszczególnych dystrybucjach programy, tak więc nie zachodzi konieczność instalacji dodatkowego oprogramowania (jednakże wśród takowego polecamy szczególnie qpdfview).

Uwagi natury prawnej

Reprodukowane na niniejszej stronie i jej podstronach publikacje przeznaczone są tylko i wyłącznie na potrzeby dydaktyczne Centrum Badań i Studiów Marksistowskich do użytku własnego oraz osób pozostających w związku osobistym z CBSM i z tego tytułu nie są łamane zapisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83). Umieszczone na stronie reprodukcje nie mogą być przedmiotem czynności kupna/sprzedaży ani być rozpowszechniane na sposób niezgodny z powyższą ustawą.

W swojej działalności korzystamy także z zasad obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, wynikających z przyjętych ustaw i podpisanych umów międzynarodowych, szczególnie z następujących:

  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, art. 73: „Każdemu zapewnia się wolność twórczości artystycznej, badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników, wolność nauczania, a także wolność korzystania z dóbr kultury.”
  • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, art. 27 ust. 1: „Każdy człowiek ma prawo do swobodnego uczestniczenia w życiu kulturalnym społeczeństwa, do korzystania ze sztuki, do uczestniczenia w postępie nauki i korzystania z jej dobrodziejstw.

 Jeśli interesy ekonomiczne przedsiębiorstw wydawniczych są sprzeczne z powyższymi prawami – to tym gorzej dla zasadności interesów tych przedsiębiorstw.