Historia polskiego zorganizowanego ruchu robotniczego


„Oręż krytyki nie może oczywiście zastąpić krytyki orężem; siłę materialną trzeba odeprzeć siłą materialną, wszelako i teoria staje się potęgą materialną, kiedy porywa za sobą masy.”
Karol Marks

„Bez rewolucyjnej teorii niemożliwy jest i ruch rewolucyjny.”
Włodzimierz I. Lenin

W Centrum Badań i Studiów Marksistowskich zdajemy sobie sprawę z tego, że żadna teoria prawdziwie marksistowska (dystansujemy się tu od akademickiego „marksizowania” w zaciszach gabinetów i bibliotek) nie powstawała i soków swych nie czerpała bez żywego kontaktu z rzeczywistością społeczną, bez kontaktu z problemami i działalnością klasy robotniczej – jedynego podmiotu teorii marksistowskiej. Tym samym obowiązkiem każdego, kto bada i studiuje marksizm jako teorię – a także chce przyczyniać się do jej rozwoju – jest studiowanie „życia samego” oraz form działalności podmiotu tej teorii. Dlatego też podjęliśmy decyzję o równoległej publikacji – obok literatury marksistowskiej – prac podejmujących tematykę historii polskiego zorganizowanego ruchu robotniczego i jego działaczy. Dlaczego tylko polskiego? Abstrahując od ogromu materiału i konieczności jego selekcji, marksizm w każdym kraju ma swą specyfikę. Zadaniem CBSM jest badanie i rozwój teorii marksizmu w polskim kontekście i polskiej specyfice społeczno-historycznej. Niemniej jednak część poniższych książek wykracza także poza „polskie granice”, bo marksizm i ruch robotniczy z istoty swej jest ruchem międzynarodowym, a historia tego, co „zewnętrzne” jest także częścią historii „wewnętrznej” (rodzimej).

Dotychczas przygotowane:

Maria Bohuszewiczówna - Pamiętnik

Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1984

Henryk Cimek - Komuniści - Polska - Stalin - 1918-1939

Wydawca: Krajowa Agencja Wydawnicza
Wydanie: I
Rok wydania: 1990

Henryk Cimek - Sojusz robotniczo-chłopski w Polsce 1918-1939

Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1989

Henryk Cimek, Lucjan Kieszczyński - Komunistyczna Partia Polski 1918-1938

Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1984

Antoni Czubiński - Komunistyczna Partia Polski (1918-1938): Zarys historii

Wydawca: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Wydanie: I
Rok wydania: 1985

Antoni Czubiński - Rewolucja 1918-1919 w Niemczech

Wydawca: Wydawnictwo Poznańskie
Wydanie: II
Rok wydania: 1977

Antoni Czubiński - Rewolucja Październikowa w Rosji i ruchy rewolucyjne w Europie lat 1917-1921

Wydawca: Wydawnictwo Poznańskie
Wydanie: I
Rok wydania: 1988

Teodora Feder - Adolf Warski

Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1986

Andrzej Garlicki - Przewrót majowy

Wydawca: Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”
Wydanie: II
Rok wydania: 1979

Karol Grunberg, Czesław Kozłowski - Historia polskiego ruchu robotniczego 1864-1918. Węzłowe zagadnienia

Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1962

Felicja Kalicka - Julian Brun-Bronowicz. Życie - działalność - twórczość

Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1973

Felicja Kalicka - Z zagadnień jednolitego frontu KPP i PPS w latach 1933-1934

Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1967

Jan Kancewicz - Polska Partia Socjalistyczna w latach 1892-1896

Wydawca: Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Wydanie: I
Rok wydania: 1984

Jan Kancewicz - Rozłam w polskim ruchu robotniczym na początku lat dziewięćdziesiątych XIX w.

Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1961

Janina Kasprzakowa - Cezaryna Wojnarowska

Wydawca: Iskry
Wydanie: I
Rok wydania: 1978

Janina Kasprzakowa - Ideologia i polityka PPS-Lewicy w latach 1907-1914

Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1965

Janina Kasprzakowa - Maria Koszutska (1976)

Wydawca: Iskry
Wydanie: I
Rok wydania: 1976

Janina Kasprzakowa - Maria Koszutska (1988)

Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1988

Irena Koberdowa - Pierwsza Międzynarodówka 1864-1876

Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1987

Irena Koberdowa - Socjalno-Rewolucyjna Partia Proletariat 1882-1886

Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1981

Aleksander Kochański - Czerwona Międzynarodówka Związków Zawodowych Profintern 1920-1937

Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1985

Aleksander Kochański - Róża Luksemburg

Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1976

Aleksander Kochański - SDKPiL w latach 1907-1910 (Problemy polityczne i ideologiczne)

Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1971

Czesław Kozłowski - Tradycje polskiego ruchu robotniczego

Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1986

Leszek Krzemień – Spór o dziedzictwo ideowe KPP

Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1970

Józef Ławnik - Represje policyjne wobec ruchu robotniczego 1918-1939

Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1979

Jarema Maciszewski (red.) - Tragedia Komunistycznej Partii Polski

Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1989

Norbert Michta, Jan Sobczak - Postacie z przełomu wieków. Z kręgu działaczy SDKPiL

Wydawca: Krajowa Agencja Wydawnicza
Wydanie: I
Rok wydania: 1983

Norbert Michta - Rozbieżności i rozłam w SDKPiL

Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1987

Walentyna Najdus - Lewica polska w Kraju Rad 1918-1920

Wydawca: Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Wydanie: I
Rok wydania: 1971

Bronisław Radlak - SDKPiL w latach 1914-1917

Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1967

Bronisław Radlak - Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy w latach 1893-1904

Wydawca: Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Wydanie: I
Rok wydania: 1979

Władysław Ratyński - Lewica Związkowa w II Rzeczypospolitej

Wydawca: Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Wydanie: I
Rok wydania: 1976

Henryk Rechowicz - Konsekwentna lewica: Komunistyczna Partia Polski

Wydawca: Wiedza Powszechna
Wydanie: I
Rok wydania: 1974

Paweł Samuś - Dzieje SDKPiL w Łodzi 1893-1918

Wydawca: Wydawnictwo Łódzkie
Wydanie: I
Rok wydania: 1984

Henryk Słabek - O społecznej historii Polski 1945-1989

Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 2009

Jan Sobczak, Edmund Tomaszewski - Walka o dominację marksizmu w polskim ruchu robotniczym

Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1984

Jan Sobczak - Dwa nurty w polskim ruchu robotniczym: SDKPiL i PPS. Rewolucja 1905-1907

Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1984

Jan Sobczak - Współpraca SDKPiL z SDPRR 1893-1907

Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1980

Jan Tomicki - Dzieje II Międzynarodówki 1914-1923

Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1975

Jan Tomicki - Lewica socjalistyczna w Polsce 1918-1939

Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1982

Jan Tomicki - Polska Partia Socjalistyczna 1892-1948

Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1983

Feliks Tych - Polskie programy socjalistyczne 1878-1918

Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1975

Feliks Tych - Związek Robotników Polskich 1889-1892

Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1974

Ł. I. Zubok (red.) - Historia Drugiej Międzynarodówki, tom I

Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1978

Ł. I. Zubok (red.) - Historia Drugiej Międzynarodówki, tom II

Wydawca: Wydawnictwo „Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1978

Anna Żarnowska - Geneza rozłamu w Polskiej Partii Socjalistycznej 1904-1906

Wydawca: Państwowe Wydawnictwo Naukowe
Wydanie: I
Rok wydania: 1965