Historia polskiego zorganizowanego ruchu robotniczego


“Oręż krytyki nie może oczywiście zastąpić krytyki orężem; siłę materialną trzeba odeprzeć siłą materialną, wszelako i teoria staje się potęgą materialną, kiedy porywa za sobą masy.”
Karol Marks

“Bez rewolucyjnej teorii niemożliwy jest i ruch rewolucyjny.”
Włodzimierz I. Lenin

W Centrum Badań i Studiów Marksistowskich zdajemy sobie sprawę z tego, że żadna teoria prawdziwie marksistowska (dystansujemy się tu od akademickiego “marksizowania” w zaciszach gabinetów i bibliotek) nie powstawała i soków swych nie czerpała bez żywego kontaktu z rzeczywistością społeczną, bez kontaktu z problemami i działalnością klasy robotniczej – jedynego podmiotu teorii marksistowskiej. Tym samym obowiązkiem każdego, kto bada i studiuje marksizm jako teorię – a także chce przyczyniać się do jej rozwoju – jest studiowanie “życia samego” oraz form działalności podmiotu tej teorii. Dlatego też podjęliśmy decyzję o równoległej publikacji – obok literatury marksistowskiej – prac podejmujących tematykę historii polskiego zorganizowanego ruchu robotniczego i jego działaczy. Dlaczego tylko polskiego? Abstrahując od ogromu materiału i konieczności jego selekcji, marksizm w każdym kraju ma swą specyfikę. Zadaniem CBSM jest badanie i rozwój teorii marksizmu w polskim kontekście i polskiej specyfice społeczno-historycznej. Niemniej jednak część poniższych książek wykracza także poza “polskie granice”, bo marksizm i ruch robotniczy z istoty swej jest ruchem międzynarodowym, a historia tego, co “zewnętrzne” jest także częścią historii “wewnętrznej” (rodzimej).

Dotychczas przygotowane:

Maria Bohuszewiczówna - Pamiętnik

Wydawca: “Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1984

Henryk Cimek - Komuniści - Polska - Stalin - 1918-1939

Wydawca: Krajowa Agencja Wydawnicza
Wydanie: I
Rok wydania: 1990

Henryk Cimek, Lucjan Kieszczyński - Komunistyczna Partia Polski 1918-1938

Wydawca: “Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1984

Antoni Czubiński - Komunistyczna Partia Polski (1918-1938): Zarys historii

Wydawca: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Wydanie: I
Rok wydania: 1985

Antoni Czubiński - Rewolucja 1918-1919 w Niemczech

Wydawca: Wydawnictwo Poznańskie
Wydanie: II
Rok wydania: 1977

Antoni Czubiński - Rewolucja Październikowa w Rosji i ruchy rewolucyjne w Europie lat 1917-1921

Wydawca: Wydawnictwo Poznańskie
Wydanie: I
Rok wydania: 1988

Teodora Feder - Adolf Warski

Wydawca: “Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1986

Andrzej Garlicki - Przewrót majowy

Wydawca: Spółdzielnia Wydawnicza “Czytelnik”
Wydanie: II
Rok wydania: 1979

Karol Grunberg, Czesław Kozłowski - Historia polskiego ruchu robotniczego 1864-1918. Węzłowe zagadnienia

Wydawca: “Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1962

Felicja Kalicka - Julian Brun-Bronowicz. Życie - działalność - twórczość

Wydawca: “Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1973

Felicja Kalicka - Z zagadnień jednolitego frontu KPP i PPS w latach 1933-1934

Wydawca: “Książka i Wiedza”
Wydanie: I
Rok wydania: 1967

W przygotowaniu:

  • Henryk Cimek – Sojusz robotniczo-chłopski w Polsce 1918-1939
  • Józef Ławnik – Represje policyjne wobec ruchu robotniczego 1918-1939
  • Henryk Słabek – O społecznej historii Polski 1945-1989