Teksty G.W.F. Hegla


Poniżej znajdują się odnośniki do najważniejszych prac Georga Wilhelma Friedricha Hegla, których znajomość jest podstawowa dla każdego interesującego się myślą filozofa:

 1. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Die Philosophie der Geschichte [Filozofia historii – notatki z wykładów z roku akademickiego 1830/1831]
 2. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Differenz des Fichteschen und Schellingschen Systems der Philosophie (fragm. Prezentacja systemu Fichtego i O rozmaitych formach, jakie dają o sobie znać w dzisiejszej filozofii; tłum. ang. The Difference Between Fichte’s and Schelling’s System of Philosophy)
 3. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Duch chrześcijaństwa i jego los
 4. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Encyklopedia nauk filozoficznych
 5. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Fenomenologia ducha (tom 1tom 2)
 6. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Fragment systemu
 7. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Fragmenty o religii ludowej i chrześcijaństwie
 8. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Glauben und Wissen oder die Reflexionsphilosophie der Subjektivität in der Vollständigkeit ihrer Formen als Kantische, Jacobische und Fichtesche Philosophie (tłum. ang. Faith and Knowledge)
 9. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Heidelberg Writings. Journal Publications [Pisma z okresu heidelberskiego. Artykuły z czasopism]
 10. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Kto myśli abstrakcyjnie?
 11. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Najstarszy program systemu niemieckiego idealizmu
 12. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Nauka logiki (tom 1 – tom 2)
 13. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, O angielskim projekcie reformy [wyborczej 1831]
 14. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, O naukowych sposobach rozważania prawa naturalnego, jego miejscu w filozofii praktycznej oraz relacji do pozytywnych nauk o prawie
 15. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, O tym, że magistraty winne być wybierane przez obywateli. Do ludu Wirtembergii
 16. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Obrady w Zgromadzeniu Stanów Krajowych królestwa Wirtembergii w roku 1815 i 1816
 17. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Philosophie der Kunst oder Aesthetik [Filozofia sztuki i estetyki – notatki z wykładów z 1826 roku]
 18. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Pozytywność religii chrześcijańskiej
 19. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, System Der Sittlichkeit. Kritik des Fichteschen Naturrechts (tłum. ang. System of Ethical Life and First Philosophy of Spirit)
 20. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Ustrój Niemiec
 21. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Wykłady o estetyce (tom 1 – tom 2 – tom 3)
 22. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Wykłady z filozofii dziejów (tom 1 – tom 2) (tłum. ang. Lectures on the Philosophy of World History)
 23. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Wykłady z filozofii religii (tom 1 – tom 2)
 24. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Wykłady z historii filozofii (tom 1 – tom 2 – tom 3)
 25. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Zasady filozofii prawa
 26. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Żywot Jezusa